Контакт

Контанкт:

Главен и дговорен уредник

Зоран Димовски 078205664

zoran@glas.mk

info@glas.mk

Здружение  за новинартство, информирање, комуникации, и маркетинг услуги ГЛАС НА ВИСТИНАТА Тетово

Ул. Борис Кидрич  бр 41-9/7

1200 Тетово