Обединетите арапски емирати најавуваат инвестиции во земјава