Започна преселбата на предметите од СЈО

Предметите на СЈО се селат во Јавното обвинителство. Државниот обвинител Љубомир Јовески лично го следеше процесот на преземање кој почна во просториите на специјалното обвинителство. Формирал комисија од обвинители, а за нив изготвил и упатство според кое ќе се прави трансферот.

„Откако тој процес ќе заврши ќе се пристапи во понатамошна фаза да се определат надлежните обвинителства – стварната и месната надлежност на обвинителствата. До тој момент, преземените предмети остануваат кај јавните обвинители од СЈО кои до сега постапувале по предметите“, изјави Љубомир Јовески, Јавен обвинител.