Елеци за безбедно преминување за првачињата

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта продолжи со реализирање на кампањата за подигање на свеста за поголема безбедност на децата во сообраќајот – „Безбедно дете – за безбедна и сигурна иднина“. Целта на оваа сообраќајно-воспитна и едукативна кампања е што поголем број ученици да бидат едуцирани и информирани за основните правила и прописи во сообраќајот и за ризикот и опасностите на кои секојдневно се изложени во сообраќајот. Целта е и да се насочи вниманието на возачите и надлежните институции кон имплементација на мерки и активности за поголема безбедност на децата во сообраќајот.