Мнозинството македонски граѓани го сметаат Гоце Делчев за Македонец

Македонските граѓани сметаат дека Гоце Делчев бил Македонец, покажува последната анкета на Институтот за политички истражувања Скопје, за потребите на Сител Телевизија.

Според анкетата 75% од анкетираните граѓани сметаат дека Гоце Делчев бил Македонец, 4,6% дека бил Бугарин, 4,9% се на мислење дека тој бил и Македонец и Бугарин, а 15,5% се изјасниле дека не знаат.

Доколку се видат резултатите според етнички состав, убедливо мнозинство етнички Македонци или 94,8% смета дека Гоце Делчев бил Македонец, додека само 0,7% од анкетираните етнички Македонци сметаат дека тој бил Бугарин и 1,9% дека бил и Македонец и Бугарин, останатите не знаат.

Кај етничките Албанци, најголем број анкетирани или 56% велат дека не го знаат одговорот на ова прашање. 17,2% етнички Албанци сметаат дека Делчев бил Бугарин, 12,4% за Македонец и 14,4% и за Македонец и за Бугарин.

Мнозинството граѓани во сите возрасни групи сметаат дека Делчев бил Македонец а бројките се движат над 70%. Дури 80% од анкетираните граѓани на возраст меѓу 50 и 59 години го сметаат Делчев за Македонец.

Кај младите до 29 години 76% сметаат дека е Македонец, додека кај оние од 40 до 49 овој процент се спушта најниско, на 70%.

Анкетата на Институтот за политички истражувања е спроведена за потребите на Сител Телевизија во периодот од 4 до 7 октомври врз репрезентативен примерок од 1106 испитаници.