Битола без паралелки на албански јазик во средните училишта

Во Битола, градот каде што е создадена албанската азбука, се чини таа азбука не важи за гимназијата во град. Само неколку метри под Музејот на албанската азбука, односно на Битолскиот Конгрес, се наоѓа гимназијата Јосип Броз Тито. За да нè разберат некои од учениците, моравме да им поставиме прашања на македонски јазик, за потоа да ни кажат неколку зборови на албански.