Владата на утрешната седница ќе го утврди Предлог-буџет за 2020 година,

Владата на утрешната седница ќе го утврди Предлог-буџет за 2020 година, како и Предлог-законот за извршување на Буџетот за 2020 година.

Минатата недела, за првпат буџетот не беше усвоен на владина седница а официјалниот став беше дека оставени се повеќе отворени прашања кои треба да бидат допрецизирани за да се утврди конечниот износ на буџетот.