Се субвенционираат плински уреди за возилата

Министерството за економија објави повик за субвенционирање на трошоците за купување и вградување уред за погон на ТНГ, метан или друг вид алтернативно гориво во возилата. Притоа ќе се надоместат до 50 отсто од трошоците за купен и вграден уред, но не повеќе од 18.000 денари по возило.

Предвидено е да бидат надоместувани само трошоците за купен и вграден уред настанати по денот на објавувањето на јавениот повик. Надоместок ќе се дава само за едно возило во семејство, а право на учество имаат сопственици на возила произведени од 2005 година наваму.