БДП со раст oд 3.6%, Заев очекувал повеќе

Бруто домашниот производ во третиот квартал пораснал за 3.6%. Ова знaчи дека продолжува позитивниот тренд во економијата откако и во претходните квартали имаше раст на БДП од 4.1 и 3.1%. Во истиот период стапката на невработеност падна на 17.1% од 17.4% во претходното тромесечие.

Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции што им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2019 година, номинално растеа за 4,6 отсто, а нејзиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 65,6 отсто.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголемил за 8,4 отсто, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 10,9 отсто.

Растот на БДП во првиот квартал изнесуваше 3,9 отсто, а во вториот 3,4 отсто.