Економист: Македонија трета во светот за 2018 со невработени млади

Економист ги објави 10 те земји со најголема стапка на невработени млади за 2018 год, на воздраст од 15 до 24 години. Македонија на оваа листа се најде на високото трето место. Пред нас се само Јужна Африка која има 52,9 % неваботени млади, после неа доаѓа Босна и Херцеговина со 46,7 %, па Македонија со 44,7 %. Зад нас е Намбија со 44,4%.