Законот за одбрана согласно стандардите на НАТО?

Двотретинско мнозинство е потребно за да се изгласаат измените и дополнувањата на Законот за одбрана со кој треба да се уредат обврските кои државата ги презема како идна членка на НАТО, односно преоѓањето од систем на индивидуална во систем на колективна одбрана. Со законот се уредува и процедурата за учество во мисии и операции на НАТО, на каков начин може државата да побара помош од Алијансата, како и барањето за реакција на НАТО. Најголемата промена во законот се состои во тоа дека одлуката за учество во операции на НАТО ќе ја носи Владата, а секоја година ќе поднесува целосен извештај за учество во сите операции до Собранието. Во Законот се предвидуваат и можни учества во мисии, не само на припадници на Армијата, туку и на луѓе од целиот одбранбен сектор.