На Стоилковски не му пречеше загадувањето кога ги бранеше политиките на Груевски, денес се преземаат системски мерки, а бројот на денови со висока загаденост опаѓa

На Стоилковски не му пречеше загадувањето кога ги бранеше политиките на Груевски, денес се преземаат системски мерки, а бројот на денови со висока загаденост опаѓа

11 години ВМРО-ДПМНЕ го игнорираше проблемот со аерозагадувањето, а преку погубните политики и директно го поттикнуваше загадувањето.