Охридска кардиологија и натаму само со еден ангиограф

0
90

Охридскиот центар за кардиоваскуларни заболувања кој е регионален центар и понатаму продолжува да работи само со еден ангиограф, апарат кој се користи при акутен инфаркт и за стентирање на пациенти.

 

Лекарите велат дека центарот мора да добие уште еден ваков апарат, затоа што дефектите на единствениот кој е стар десет години зачестија. За една година овој важен апарат за функционирањето на болницата двапати се расипуваше, па пациентите или чекаа за да истиот се поправи или пак, итните случаи се препраќаа на клиниката за кардиологија во Скопје. Последeн пат истиот не работеше цели два месеци.

 

„Потребата од континуитет од давање на здравствени услуги посебно во делот на решавање на акутни и живото загрозувачки состојби како што е миокардниот инфаркт не дозволува прекин во работата. Се покажа дека тие прекини сиве овие години и тоа како се одразуваат на можностите и на исходите на пациентите кои треба да бидат третирани со закаснат третман“, рече Никола Бакрачески.