Без приклучок на парно греење нема одобрение за градба

При градење на нови згради инвеститорите да бидат обврзани зградите да ги приклучат на централниот систем на градско греење. Вакво барање ќе поднесе Регулаторната комисија за енергетика и тоа да биде внесено во новиот Закон за градба. Од регулаторна велат дека ќе инсистираат, инвеститорите да бидат обврзани на ваков услов пред да го добијат одобрението за градба.

„За да немаме случаи како згради кои се наоѓаат покрај топлани во Скопје да не се приклучуваат на системи за топлинска енергија, и наводно ќе се грееле на струја. Тоа е апсолутно не логично решение и ние како РКЕ во нашите надлежности ќе се спротивставиме на тоа, дека овој тип на издавање на одобренија за градба е веќе дефиниран во земјите од ЕУ. И не може да си прави кој како сака, кога во таа зграда постои начин на затоплување“, рече Марко Бислимовски, претседател на РКЕ.