Билатерални канцеларии за зближување на младите луѓе од земјава и од Грција

Младите луѓе од Северна Македонија и Грција споделуваат заеднички проблеми како што е високиот процент младинска невработеност. Отворањето на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу младите од двете држави, ќе помогне преку користење на моделот на Франција и Германија, тие да работат на зближување и надминување на стереотипите и предрасудите кои што постојат во двете општетства.

Ова беше истакнато на иницијалнииот состанок за формирање билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу двете соседни земји, проект што го спроведуваат Младински сојуз Крушево и УНЕСКО Младински клуб од Солун.