Град Скопје започнува со чистење на дивата депонија на Лепенец

Град Скопје денес започна со расчистување на дивата депонија крај реката Лепенец.во општина Ѓорче Петров. Реката инаку се влева во Вардар.

Оваа стара дива депонија има големина колку 15 фудбалски игралишта.

„Со враќањето на Дрисла под градот се дава можност просторот кај депонијата да биде зазеленет и отворен за користење“, објави Град Скопје.