Врие од вируси, училиштата немаат сапуни

Во времето кога светот се бори со вирусот Корона и хигиената е една од главните мерки, многу основни и средни училишта во земјата немаат сапун. Последователните повици за неотповиклива хигиена, особено во овие институции, се чини дека биле изоставени од директорите на одредени училишта кои не сметале дека е неопходно снабдувањето на училиштата со сапун и средства за дезинфекција. Во повеќето случаи, оправданоста на директорите е дека учениците ги оштетуваат тоалетите и опремата внатре.

“Не, немаше? Дали сте ги миеле рацете само со вода? Да.

“Од денес да, другите денови немаше”.

“Сапун верувам дека има, но секој момент се троши. Имаме дури и случаи кога тие се оштетени заради големиот број на ученици”.

“Можеби за момент сега нема, можеме и да видиме, но во делот каде што вие сте гледале можеби нема, затоа што јас денес не сум ги видел”.