„Алкалоид“ забележал позитивни финансиски резултати минатата година

0
107

„Алкалоид“ забележал раст на консолидираните продажби за 13 проценти и раст на консолидираната нето добивка од 18 проценти минатата година. Инвестициите биле во износ од нас една милијарда денари и отворени биле нови 218 работни места.

Според податоците што ги објави „Алкалоид“ вкупните консолидирани продажби во периодот од јануари-декември биле 11.102.808.123 денари.

Консолидираните продажби на домашниот пазар се зголемени за осум проценти, а вкупниот консолидиран извоз е зголемен за 17 проценти. Од вкупните консолидирани продажби, 35 проценти се остварени на домашен пазар, а 65 проценти на странските пазари. Во земјите од Југоисточна Европа се остварени 33 проценти, во земјите од Западна Европа 20 проценти, во Русија и другите земји од Заедницата на независни држави се остварени девет проценти и на останатите пазари се остварени три проценти.