Со европски пари ќе се обучуваат работници за во градежништвото

Македонија со европски пари ќе обучува и доквалификува работници, но никој не гарантира дали по добивање на сертификат истите ќе останат да работат во земјава. По олеснетите услови за вработување во Германија за квалификувана работна сила, од Стопанската комора велат дека никој не може никого да спечи да си замене од земјава.
„Овој повик сега треба да придонесе за поголем број сертифицирани работници, дали тие ќе заминат или не, целта на овој проект е да ги зајакне капацитети да го подигенеме нивото на градежните работници внатре во нашите градежни компании, со што ќе го зајакнеме капацитетот на нашите комапнии за да се борат со пазарот на Европската Унија“, рече Јадранка Аризанкоска – Стопанка комора.