Штрајковите во француската железница предизвикаа загуба од 801 милион евра во 2019 година

Со досега најдолгиот штрајк во СНЦФ од декември 2019 до јануари 2020, негативните резултати се очекуваа. Минатата година железницата загуби 801 милиони евра, со што се стави крај на три години по ред резултати со профит.

Социјалниот конфликт ја чинеше скапо СНЦФ, па само во декември, движењето предизвика оперативна загуба од 614 милиони евра. Како резултат, повторениот нето приход беше негативен за 301 милиони во 2019 година, додека без штрајк ќе беше позитивен, од 313 милиони. Како резултат, вонредните сметководствени ставки имаат негативно влијание врз нето-добивката од 500 милиони. Како резултат на тоа, долговите се зголемија за 3,6 милијарди на 60,3 милијарди.