Седница на српскиот парламент за укинување на вонредната состојба

Пратениците на српскиот парламент денеска ќе ја започнат втората седница на Националното собрание за време на вонредна состојба на која ќе се расправа за нејзино укинување поднесена од владата. состојба. Како што е најавено во предлогот, ќе бидат укинати 11 уредби кои биле во сила за време на вонредна состојба, кои се однесуваат на организирање на работа, дел од даночните мерки, начин на задолжување, учество во кривична постапка. Ќе продолжат да важат 15 регулативи кои се однесуваат на помош на економијата и земјоделството, патниот транспорт, роковите за составување на финансиски извештаи и роковите во административните процедури.

Во предлог-законот се вели дека на 11.05.2002 година надлежните изборни комисии ќе издаваат резолуции за продолжување на изборните активности за пратеници, пратеници на автономната покраина Војводина и пратеници на општински и градски собранија. Вонредната состојба во Србија поради коронавирусот беше прогласена на 15 март со троен потпис на претседателите на Републиката, Собранието и Владата, без свикување парламент, објаснувајќи дека владата донела регулатива со која се забранува собирање на повеќе од 50 лица на затворено.