Повторно бесплатни студентски превоз

Од ЈСП потсетуваат дека од пред три месеци во функција се и бесплатните годишни студентски билети.

Сепак, и натаму не важи одлуката за бесплатен превоз за возрасни лица (жени со 62 год, мажи со 64 год) во вторник, петок, сабота и недела.