ТППЕ Тетово од Дирекцијата за заштита и спасување доби возила за интервенција во случај на земјотреси .

Се работи за возила односно машини кои можат да подигаат возила, автобуси, габаритен градежен материјал и слично. Овие направи се повеќе од потребни, ако се земе предвид фактот на се почестите земјотреси на овие простори.

Машините беа донирани од Дирекцијата за заштита и спасување.

ТППЕ Тетово иако мора освен градот да ги опслужува и останатите рурални општини од тетовско, долг период се соочува со недостаток на возила и други средства за работа. Тоа што го поседуваат е старо и претежно донирано