Нови правила за полагање на возачки испит

Граѓаните кои во иднина сакаат да добијат возачка дозвола мора да имаат најмалку 17 години.

Најновите измени и дополнувања на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се направени со цел да се зголеми минималната возраст од 16 на 17 години. Дополнително дополнување на овој закон е укинување на критериумот за успех на кандидатот во училиште, што досега беше клучен индикатор за добивање на возачка дозвола од категорија „Б“.

Исто така, новите кандидати за возачка дозвола при Центарот за испити за возачка дозвола не мора да достават потврда од психологот или педагогот од училиштето каде што се регистрирани. Од друга страна, основните услови што мора да бидат исполнети остануваат исти, односно средношколецот кој наполнил 17 години мора да има писмо за известување, да биде физички и психички подготвен, да има согласност од двајцата родители. Возачите-деца, категоризирани од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кои поседуваат возачка дозвола од категоријата „Б“, не смеат да возат од 20:00 до 05:00 часот. Или, истиот во овој период може да вози автомобил, само придружуван од еден од родителите, кој исто така има возачка дозвола,

Многу голем број деца кои се фатени зад воланот на автомобили се на возраст од 15, 16 или 17 години. Причината за појавата на овој феномен е големата желба да се биде пред другите, со посебен акцент на општеството. Тие немаат основни вештини за управување со автомобил, а уште помалку имаат знаење за законските услови што мора да ги исполнат за управување со возило. Често се случува детето да вози автомобил, додека неговиот родител седи на другиот стол и на овој начин тој е горд на своето дете, без оглед на големата грешка што ја направил “, потенцираат од РСБПС

Извештаите на оваа државна институција, која главно се занимава со едукација и подигнување на свеста на граѓаните за безбедноста во сообраќајот, утврди дека огромното мнозинство сообраќајни несреќи се случуваат во урбаните средини.