Оваа година ќе биде пократка бидејќи Земјата се врти побрзо

Земјата се движи побрзо од кога и да е во последните 50 години, открија научниците, и ако продолжи вака, можеби ќе биде потребно да се додаде „негативна скок секунда“ на атомските часовници во следната година.

На брзината на ротација на Земјата влијаат голем број фактори, вклучително и движењето на стопеното јадро, океанот и промените во атмосферата. Ако продолжи да се врти со моменталната брзина, должината на денот во 2021 година може да биде за 0,05 милисекунди пократка од 86.400 секунди, што е вообичаен 24-часовен период, тврдат астрофизичарот Греам Џонс и Констант Бајкос – уредник на порталот „Tajm end dejt“.

Научниците од Меѓународниот систем за вртење и референција на Земјата (ИЕРС) го мерат точниот момент секој ден кога одредена ѕвезда ја зазема истата положба на небото и со тоа ја одредуваат должината на денот, односно колку трае ротацијата на Земјата.

„Се предвидува дека 2021 година ќе биде најкратка во последните неколку децении. Последен пат просечната должина на денот во текот на целата година беше помалку од 86.400 секунди беше во 1937 година “, изјавија Џонс и Баикос.

Ако точното време потребно за ротација на Земјата не се совпаѓа со атомските часовници, може да се додаде или одземе скок од секунда за да се осигура дека тие ќе останат порамнети. Последен пат беше додадена скок секунда на 31 декември 2016 година.

Ако ротацијата на Земјата продолжи да се забрзува, може да биде потребен негативен скок во секунда во одреден момент. Ако се случи ова, нашите часовници ќе прескокнат секунда за да останат во чекор со зафатената Земја “, додаваат научниците.

Овие престапни секунди немаат практично значење во секојдневниот живот, но во одредени области како што се астрономијата, навигацијата, вселенскиот лет и компјутерските мрежи, многу е важно пресметките и мерките за следење да бидат точни затоа што дури и таа секунда може да биде од витално значење.

Сепак, оваа практика се покажа како нарушувачка во 21-от век, особено во услугите што зависат од прецизно печат на време или контрола на процесот временски критичен. Надлежното тело за меѓународни стандарди расправаше дали да се продолжи или не оваа пракса, со огромно мнозинство земји кои поддржуваат нејзино укинување.

Некои научници од Меѓународната унија за телекомуникации сугерираат дека би било подобро да се прошири јазот и да се додаде само „престапен час“ доколку е потребно.

Ова би ги намалило нарушувањата во телекомуникациските мрежи, но астрономите треба да направат измени за да се прилагодат се додека не се додаде тој престапен час.

Тв21