Среде Скопје животот на граѓаните е загрозен. Отворен лифт без врата и знак за предупредуавње

Среде Скопје животот на граѓаните е загрозен. Станува збор за лифт во катната гаража Смилевски конгрес кој е целосно отворен и небезбеден за граѓаните, а притоа нема никаква ознака за предупредување.