УНЕСКО ќе предложи Охридскиот регион да биде ставен на листата на загрозени подрачја

Охрид и Охридското езеро во јули оваа година веројатно ќе се најдат на листата на загрозени подрачја под заштита на УНЕСКО. Во најновиот извештај по мониторинг мисија на оваа светска организација од јануари минатата година на регионот, се нотирани бројни забелешки за нереализацијата и застој во реализацијата на претходните забелешки кои УНЕСКО, на адреса на македонските локални и централни власти ги упати уште во 2017 година, по посетата на Охрид.