Целиот регион на Дебар, Жупа и Долна Река нема струја

Градоначалникот на Општина Маврово Ростуше на својот фејсбук профил објави дека дебарско, Жупа и Долна река немаат струја.

Поради временските услови има оштетувања на електричната мрежа и во прекин е 110 KV DV од ХЕЦ Вруток до ХЕЦ Шпилје и 110 KV DV од ХЕЦ Глобочица до ХЕЦ Шпилје.
Целиот регион на Дебар, Жупа и Долна Река нема струја
Се надеваме за скоро време ќе се санираат оштетувањата