Шахпаска: Се разгледува можноста за зголемување на групите во градинките

Согласно протоколот, во јасли се згрижуваа максимум 12 деца, а во групите до шест години максимум смеат да бидат згрижени 15 деца. Епидемиолозите велат дека нема ризик ако се зголеми бројот.

– Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на деца, по престанување на траењето на вонредната состојба, предвидува приоритет за згрижување во детските градинки да имаат децата на самохраните родители и децата на кои двајцата родители им работат. Министерството за труд и социјална политика (МТСП), како и досега, доследно ќе ги почитува одлуките на Комисијата за заразни болести како стручно и советодавно тело за справување со Ковид-19 – велат од МТСП.