НОВА ОБРАЗОВНА КОНЦЕПЦИЈА, ИСТОРИЈА СЕ СПОЈУВА СО ОПШТЕСТВО, АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ИЗБОРЕН ОД ШЕСТО ОДДЛЕНИЕ

Од септември учениците до шесто одделение ќе немаат посебен предмет по историја. Содржините ќе се изучуваат под предеметот општество. Од шесто одделение пак учениците ќе имаат предмет Историја и општество. Клучната промена е што сега овие два предмети почнуваат да се учат споено во еден премет почнувајќи од шесто одделение.

Албанскиот јазик пак ќе стане изборен предмет, кој ќе може да се изучува од шесто одделение

Инаку концепцијата која вчера ја усвои Владата, беше остро критикувана од страна на стручната фела. Историчари, социолози, педагози, факултетски професори, наставници по географија,сенатот на УКИМ, дел од членовите на МАНУ кои побараа системско и посебно изучување на македонскиот јазик и македонската историја.