Двоглаво теле е родено во Битола, Македонија

Во селото Лажец битолско на 16 април се роди теле со две глави, череп, два пара очи и уста.

Телето засега нема некои поголеми здравствени проблеми, но ветеринарите велат дека неговите шанси за преживување се мали.