Како ќе сообраќаат градските и приградските автобуси на ЈСП до 27. април

ЈСП информира дека јавниот превоз ќе продолжи да функционира до 20 часот, согласно одлуката на Влада на РСМ за продолжување на одлуката за забрана на движење на населението во период од 20 до 5 часот, заклучно до 27.04.2021 година.

Останатиот возен ред, до наведените последни термини, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

Билетарниците и центрите за персонализација ќе работат од 7 до 18.30 часот.

Од ЈСП потсетуваме дека и натаму не работи Жичарницата на Водно, а не сообраќаат ниту трите линии до Средно Водно (25, 25А и 25Б), како и туристичката линија „Сити тур“.

И натаму, не важи бесплатниот превоз за возрасни лица во вторник, петок, сабота и недела.

Во прилог се последните термини на поаѓање пред 20 часот.

ГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини пред 20 часот (од 20-27.04.2021 год)
Линија 2 19.15 ч од Автокоманда 19.25 ч од Сарај
Линија 2А 17.34 ч од Железара 16.48 ч од Сарај
Линија 3 19 ч од Панорама 19 ч Сала Ј.Сандански
Линија 3Б 16.10 ч од Панорама 15.10 ч од Кванташки пазар
Линија 4 19 ч од Хром 18.20 ч од 11 Октомври
Линија 4А 16.25 ч од Усје 17.15 ч од Тафталиџе 1
Линија 5 19.13 ч од Н.Лисиче 19.13 ч од Дексион
Линија 7 19.14 ч од Г.Лисиче 19 ч од Карпош 3
Линија 8 19.20 ч од Влае 18.10 ч од Љуботенски пат
Линија 9 19.30 ч од Кл.центар 19.10 ч од С.Север
Линија 12 19.10 ч од Шишево 19.10 ч од Ск.саем
Линија 13 17 ч од К.Вода 16.25 ч од Железара
Линија 15 19.22 ч од Н.Лисиче 19.22 ч од Карпош 4
Линија 15А 16.12 ч од Н.Лисиче 17.10 ч од Карпош 4
Линија 16 19 ч од Пржино 19.06 ч од Железара
Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност
Линија 19 19.20 ч од Карпош 4 19 ч од Ш.Оризари
Линија 20 19.29 ч од Тр.центар 19.29 ч од Ш.Оризари
Линија 21 18.20 ч од Тр.центар 19.10 ч од Бардовци
Линија 22 19.07 ч од Тр.центар 18.56 ч од Лепенец
Линија 22А 19.02 ч од Кл.центар 18.12 ч од Лепенец
Линија 23 19.14 ч од Ченто 19.14 ч од Д.печат
Линија 24 19.16 ч од Припор 19.30 ч од Тафталиџе 2
Линија 27 18.58 ч од Д.печат 19.32 ч од Вардарска
Линија 35 16 ч од Н.Лисиче 16.45 ч од Ст.Север
Линија 41 19.19 ч од Тр.центар 19.27 ч од Драчево Типо
Линија 41А 17.50 ч од Кл.центар 18.40 ч од с.Драчево
Линија 42 19.30 ч од Железара 18.30 ч од с.Драчево
Линија 43 16.40 ч од Д.печат 16 ч од Јужноморавски бригади
Линија 45 19.13 ч од Тр.центар 19.13 ч од Ченто
Линија 50 19.35 ч од Хиподром 19.17 ч од Кл.центар
Линија 57 19.15 ч од Радишани 18.57 ч од Козле
Линија 59 19.05 ч од К.бара 18.15 ч од Карпош
Линија 65В 19.28 ч од Тр.центар 19.28 ч Стајковци, Бр.пат
Линија 65В 17.35 ч од Тр.центар 17 ч од Инџиково
Линија 73 16.20 ч од Ск.Саем 17 ч од Усје

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ последни терини пред 20 часот (20-27.04.2021 год)
Линија 11 19.20 ч од Тр.центар 18.20 ч Рашче
Линија 11а 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе
Линија 18 19.15 ч од Тр.центар 18.40 ч од Визбегово
Линија 31 19.30 ч од Тр.центар 18.45 ч од Д.Лисиче
Линија 32 18.05 ч од Тр.центар 18.50 ч од Љубин
Линија 33 15.05 ч од Дом на печат 14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче
Линија 47 18.50 ч од Тр.центар 18 ч од Љубанци
Линија 47А 15.05 ч од Тр.центар 15.45 ч од Љуботен до Бутел
Линија 51 18.20 ч од Тр.центар 17.40 ч од Студеничани
Линија 52 19.15 ч од Тр.центар 19.15 ч од Ржаничино
Линија 53 18 ч од Тр.центар 18.10 ч од Кат.бања
Линија 54 17 ч од Тр.центар 17.20 ч од Идризово
Линија 55 18.45 ч од Тр.центар 18 ч од Арачиново
Линија 55А 15.30 ч од Тр.центар 16.05 ч од Брњарци до Автокоманда
Линија 56 18.50 ч од Тр.центар 17.45 ч од Бојане
Линија 58 16.40 ч од Тр.центар 17.20 ч од Добри дол
Линија 58а 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Св.Петка
Линија 58б 18.25 ч од Тр.центар 17.30 ч од Брзовец
Линија 60 18.45 ч од Тр.центар 18 ч од Матка
Линија 61 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Побожје
Линија 62 18.35 ч од Тр.центар 17.40 ч од Огњанци
Линија 63 18.56 ч од Тр.центар 19.10 ч од Мралино
Линија 63а 18.40 ч од Тр.центар 19.30 ч од Ајватовци
Линија 64а 16.20 ч од Тр.центар 17.10 ч од Никиштани до Ѓ.Петров
Линија 65 18.30 ч од Тр.центар 17.30 ч од Раштак
Линија 65а 16.52 ч од Тр.центар 17.32 ч од Страчинци
Линија 65б 18.20 ч од Тр.центар 19 ч од Смилковци
Линија 66 18 ч од Тр.центар 19.05 ч од Бучинци
Линија 67 19.20 ч од Тр.центар 18.50 ч од Зелениково
Линија 68 17.20 ч од Тр.центар 18.40 ч од Сушица
Линија 70 18.45 ч од Тр.центар 18.05 ч од Батинци
Линија 71 19.30 ч од Тр.центар 18.40 ч од Бањани
Линија 74 16.30 ч од Тр.центар 15.30 ч од Количани
Линија 81 18.30 ч од Тр.центар до Горњани17.20 ч од Блаце
Линија 118 18.40 ч од Тр.центар 19.10 ч од Визбегово инд. зона
Линија 160 18.10 ч од Дексион 18.55 ч од Матка
Линија 164 19.20 ч од Волково 19.30 ч од Кучково
Линија 165 19.25 ч од Стајковци 19.30 ч од Виниче
Линија 167 18.15 ч од Зелениково до Н.Село 18.30 ч од Н.Село до Зелениково
Линија 180 19.10 ч од Драчево 17.40 ч од Цветово