Нова анкета во Северна Македонија за довербата на граѓаните во оваа Влада

0
40

Вкупно 42 проценти од граѓаните имаат доверба во Владата, додека 56,5 проценти се изјасниле негативно за нејзината работа. Меѓу оние кои имаат доверба во Владата, повеќето се Албанци (61,8 проценти) и припадници на помалите заедници (51,5 проценти), за разлика од Македонците, кои имаат таков став.

За тоа сведочат резултатите од неодамнешното истражување на Центарот за меѓународна соработка (МЦМС) во Северна Македонија, „Доверба во владата и локалните избори“ посветено на некои актуелни политички теми. Се работи за телефонското истражување спроведено од М-Проспект во периодот од 17 до 24 март 2021 година, во национален репрезентативен примерок од 1003 испитаници

Според анкетата, над три четвртини од граѓаните или 78 проценти проценуваат дека земјата е во политичка криза, додека таков став имаат 87,6 проценти од приврзаниците на ВМРО-ДПМНЕ и 78,6 проценти од неопределените.