Ректорот на Универзитетот во Тетово, на помош и на дел од останатиот персонал на оваа установа, со цел непречено одвивање на целокупната активност на Универзитетот

Ректорот на Универзитетот во Тетово Проф. Д-р Вулнет Амети, надвор од својата официјална улога како ректор, со други активности за непречено одвивање на работата на Универзитетот. Синоќа по успешното завршување на церемонијата на промоцијата на апсолвенти на генерацијата 2020/21, тој се приклучи на техничкиот персонал за да ги заврши техничките работи.

Носеше  столови со неговите соработници и техничкиот персонал ,  кои се погрижија и за чистење на дворот на Универзитетот во Тетово, на кој присуствуваа околу 1000 студенти како и нивните родители.

Ректорот Проф. Д-р Вулнет Амети, е познат како човек со  ваква природа. Во текот на својата должност преземаше повеќе активности  за време на поплавите на Шар Планина во селата Шипковица и Порој.