Громогласен аплауз за Заев на Централниот одбор на СДСМ