ТЕТОВО – ПОСТОЈНАТА СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НЕ СЕ ОДРЖУВА, НИТУ СЕ ГРАДИ НОВА

Ниту се одржуваат постојните, ниту се градат нови улици и тротоари. Сообраќајната инфраструктура во Тетово во очајна состојба. Градските власти повторно со ветување дека пролетва следува репарирање на руинираните сообраќајници.

Улицата Љубе Божиновски Пиш на еден километар од центарот од Тетово, откога е изградена и пуштена во употреба пред половина век, не е реконструирана. Полна со дупки, вдлабнатини и дотраена амтосферска и фекална канализација.
Изјава Спасе Нестороски жител на улица Љубе Божиновски Пиш.

Катастрофална е состојбата и со останатата собраќајна инфраструктура во градот. И на споредните и на главните коловози

СЛЕДУВА ВИДЕО ПРИЛОГОТ НА МРТВ