Контакт

Адреса: Илинденcka блок 77 Д4

1200 Тетово

Главен и одговорен уредник:

Ангел Димовски

Тел: +389 44330777
078 205 664

e-mail: info.glas.mk@gmail.com

admin@glas.mk

Маркетинг: marketing@glas.mk

Новинари
Зоран Димовски
Илир Арифи
Ангел Димовски

Снимател и монтажа Горан Димовски