Контакт

Адреса: Илинденcka блок 77 Д4

1200 Тетово

Главен и одговорен уредник:

Зоран Димовски

Тел: +389 44330777

e-mail: info@glas.mk

e-mail: info@glas.mk

admin@glas.mk

Маркетинг: marketing@glas.mk