Патот Шипковица – Бродец се уште ризичен за возачите

0