Партијата на Рама почна постапка за разрешување на претседателот Мета