Грчката црква пред раскол поради ставовите кон украинските расколници?

Саборот на Грчката православна црква на 12 октомври го призна правото на цариградскиот патријарх Вартоломеј тој да може сам да одлучува на кој ќе му го додели  афтокефалниот статус.Покрај оваа можност, грчкиот сабор му одобри и на архиепископот  атински и на цела Грција Јероним да продлжи да се занимава со прашањето околу грчкото признавање на  украинската  црква.