САД праќа 20.000 војници во Европа

Тоа претставува најголем број на војници во повеќе од 25 години.

Американската Европска команда наведе дека маневрите ќе бидат одржани од април до мај 2020-та година како поддршка со цел НАТО да изгради спремност внатре во сојузот и да ги одврати потенцијалните противници.

Во вежбата се очекува учество на војници од 18 земји. Покрај другите тука ќе бидат и 9.000 Американци веќе распоредени во Европа и 8.000 европски војници.