„Снајди се со стручно“ – кампања за популаризација на средното стручно образование и занимања

0
71

Подобрување на имиџот и репутацијата на средното стручно образование и занимања и мотивација на младите да градат кариера во овој сегмент, е целта на кампањата  „Снајди се со стручно“, промовирана денеска во Средното градежно и гимназиско училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје.

Кампањата ќе се одвива до мај следната година и опфаќа видеа кои ќе се реализираат преку различни комуникациски алатки вклучувајќи и видео пораки што ќе се споделуваат на традиционалните медиуми и на социјалните мрежи.