Формирано координативно тело за ревитализација на околината на велешкото езерото „Младост”

0
142

Пожарот зафатил површина од 409 хектари од кои 200 хектари се шума. Од зафатените 200 ха шума, 100 се борова и друга зимзелена шума со старост од 30-50години.

Новоформираното координативно тело за ревитализација на езерото „Младост” на првата седница изминатиот петок донело неколку заклучоци: првенствено  да се направи итна подготовка на акциски план за расчистување на теренот и подготовка на масовни граѓански акции оваа есен за пошумување на езерото „Младост”.