Извршителите за 10 месеци наплатиле 90 милиони евра

0
88

Извршителите за 10 месеци од годинава наплатиле речиси 90 милиони евра, а за 13 години од кога постојат 1,2 милијарди евра од граѓаните и компаниите. Но, се жалат дека наплатата им е падната за 50 милиони евра од пред две години. Им сметаат протестите на граѓанските здруженија секој ворник пред Министерството за правда зошто создавале погрешна слика за професијата извршител. Велат – никој не понудил докази дека некои извршители се во спрега со нотарите и адвокатите со цел да ги „набилдаат“ трошоците при извршувањето.

Покрај ваквите законски привилегии со кои се стекнаа должниците, протестите продолжуваат со несмален и пожесток интензитет каде што извршителите неосновано се клеветени и навредувани со многу низок вокабулар со кој се руши авторитетот на благородната професија Извршител,

рече Зоран Димов, претседател на КИРМ.