Македонија медиумски најнеписмена земја во Европа

0
65

Северна Македонија е оценета како медиумски најнеписмена земја во Европа според годишниот Индекс на институтот Отворено општество.- Софија.

Како индикатори се земаат распространувањето на лажните вести во 35 земји, медиумската слобода, образованието и нивото на доверба.

Финска, Данска, Холандија, Шведска и Естонија се медиумски најписмени нации.