Марш на толеранцијата: Едукација без дискриминација

0
68

Малолетниците се најчести жртви, но и сторители на кривични дела од омраза, покажуваат податоците на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тој факт, според нив, докажува дека младите немаат доволно свест, ниту толеранција за различните од нив по која било основа.

Единаесеттиот марш на толеранцијата е посветен на образованието и едукацијата на децата. Од Хелсиншки сметаат дека образовниот систем во земјава не го дава потребното за младите да ги надминат предрасудите и стереотипите, како би се намалил и бројот на инциденти и дела од омраза.