Нови четири месеци доверба за „Екоцентар 97“ да продолжи да чисти во ОХИС

Запаливиот винил хлорид во ОХИС ја спаси фирмата „Екоцентар 97“ од раскинување на догворот за чистење во ОХИС. Собранието на доверители по два часа дискусија во стечајниот суд и додели нови 4 месеци рок. Според стечајниот управник на ОХИС, „Екоцентар“ навреме известил дека нема да успее да го острани винил хлорид.

Застапникот на вработените во судот гласал против и побарал активирање на гаранцијата, од 2 милиони евра, бидејќи фирмата не си ги завршила обврските во рокот од 9 месеци.

„Екоцентар“ заглави со 11-тата отровна хемикалија која ниту една специјализирана печка од странство не сакала да ја уништи во летниот период. Спротивно од одлуката доверителите е ставот на министерот за животна средина според кого оваа задача требало да ја добие меѓународна фирма со иксуство.