Белградски Универзитет поништи докторат на министер за финансии

Сенатот на Универзитетот во Белград донесе едногласна одлука за поништување на докторската дисертација на министерот за финансии Синиша Мали, поради плагијат. Со 32 гласа „за“ Комитетот за професионална етика ја донесе одлуката за поништување која е конечна, а против неа министерот може да си поднесе жалба на Управен суд.