ИСТРАЖУВАЊЕ: Младите работници не ги знаат своите права, не се информирани ниту за заминувањето во пензија

0
75

Еден дел од младите се изјасниле дека го читаат Законот за работни односи и правилниците во органзиацијата, а како значен извор на информирање за своите права од работен однос 37 проценти од испитаниците го посочиле Синдикатот, 32 проценти дека се информирале самостојно, а 20 проценти тоа го направиле преку организацијата во која работат.

Интересно е и тоа што младите потпишуваат сѐ, ама најчесто не читаат што потпишуваат, па така ќе стават потпис на решението за распоредување без притоа да погледнат што стои во него, а ова е многу важно затоа што потоа при несакани случки токму тоа може да биде клучно, се вели во заклучоците од истражувањето. Еден дел од младите се изјасниле дека го читаат Законот за работни односи и правилниците во органзиацијата, а како значен извор на информирање за своите права од работен однос 37 проценти од испитаниците го посочиле Синдикатот, 32 проценти дека се информирале самостојно, а 20 проценти тоа го направиле преку организацијата во која работат.