Кога 61 глас во Собранието се посилни од 81 глас

0
65

Нема никаква правна логика, ниту основа, законите што се изгласани со двотретинско мнозинство (системски закони) да бидат усогласувани со закон изгласан со просто мнозинство (како што е Законот за јазиците). Ваквата состојба не само што креира атмосфера на кардинална правна несигурност во државата туку потврдува уште еднаш и дека Законот за употреба на јазиците и во овој поглед излегува од рамките на Уставот, тврдат правните експерти

 

Настрана партиско-политичката еквилибристика во однос на толкувањето на препораките на Венецијанската комисија, правните експерти во своите одвоени изјави, независно анкетирани и прашани, дејствуваат усогласено, концизно, небаре синхронизирано со мислењата дека ставот на Венецијанската комисија за употреба на Законот за јазиците е кристално јасен и треба да се спроведе, без поговор.

Имено, експертите со полно уважување на таа институција недвосмислено поаѓаат од премисата дека ако се побара мислење од Венецијанската комисија, тогаш неопходно е почитта „да ја искажете, и тоа долгорочно, со градење доверба не само со Венецијанската комисија туку и со Европската комисија, ЕУ, со тоа што препораките од Венецијанската комисија ќе ги преточите во законски норми“!